Rong biển cuộn cơm 10 lá Jin Heung
35,000đ
Rong biển cuộn cơm 100 lá Sushinori Premium
230,000đ
Rong biển cuộn cơm 100 lá Jin Heung
230,000đ