Rong biển cuộn cơm 10 lá Jin Heung
30,000đ
Rong biển cuộn cơm 100 lá Sushinori Premium
230,000đ
Rong biển cuộn cơm 100 lá Jin Heung 200g
230,000đ