Sốt gà chiên vị phô mai Ofood 120g
21,000đ
Sốt gà chiên vị cay Ofood 120g
21,000đ
Topokki Hàn Quốc tròn vị phô mai OFood 105g (hộp)
26,000đ
Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt Ofood 105g (hộp)
35,000đ
Mì spaghetti Chungjungone 500g
70,000đ
Giấm táo Chungjungone 500ml
35,000đ
Sốt spaghetti Arrabbiata - vị cay OFood 120g
22,000đ
Rong biển giòn trộn óc chó, hạnh nhân Ofood 30g
40,000đ
Rong biển giòn trộn khô gà Ofood 30g
26,000đ
Rong biển giòn trộn hải sản Ofood 30g
40,000đ
Topokki Hàn Quốc tròn vị phô mai OFood 140g
26,000đ
Topokki Hàn Quốc vị tương đen OFood 140g
35,000đ
Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt OFood 140g
35,000đ
Sốt tokpokki vị phô mai Hàn Quốc OFood 120g
23,000đ
Sốt kho hoàn hảo OFood 80g
12,000đ
Sốt spaghetti nguyên bản OFood 120g
22,000đ
Sốt ướp thịt Hàn Quốc vị truyền thống Ofood 80g
12,000đ
Sốt mayonnaise Miwon 300g
43,000đ
Mì spaghetti Chungjungone 250g
32,000đ
Lá kim tẩm dầu oliu Ofood 5g
10,000đ