Súp chả cá Hàn Quốc King Omuk 120g
22,000đ
Chả cá Hàn Quốc xiên sẵn 600g
47,000đ
Chả cá que King Omuk 450g
32,500đ
Chả cá Hàn Quốc King Omuk 450g
32,500đ
Chả cá 4 Xiên King Omuk (240g)
24,000đ