Bánh gạo nhân khoai môn 300g
26,000đ
Bánh gạo nhân đậu đỏ 300g
26,000đ
Bánh gạo nhân mix phô mai/đậu đỏ/khoai môn 300g
32,000đ
Bánh gạo hoa sao tim
35,000đ
Bánh gạo sợi dài 250g
11,250đ
Bánh gạo thỏi 1000g
50,000đ
Bánh gạo 2cm 400g
21,000đ
Mozzarella Cheese Rice Cake
50,000đ
Bánh gạo nhân phô mai 250g
40,000đ
Bánh Gạo Tươi
30,000đ
Bánh Gạo Nơ
35,000đ
Bánh Gạo Cắt Lát
30,000đ
Bánh gạo nhân phô mai
70,000đ
Bánh gạo thỏi
35,000đ